Aanmelden?

De start bij de ISK Delft begint met het invullen van het aanmeldformulier. Daarna volgt intake en toetsing. De intake duurt gemiddeld anderhalf uur. Naast het verzamelen van naam- en adresgegevens en achtergrondinformatie van de leerling, is er uitleg over de school, de doelstelling, de opzet en de werkwijze van de ISK, de dagelijkse gang van zaken.

 

De ouders ontvangen het informatieboekje en krijgen samen met de leerling een korte rondleiding.Tijdens die anderhalf uur leren we elkaar dus al goed kennen. Na de intake volgt een afspraak voor de toetsing. De toetsing heeft als doel de nieuwe ISK-leerling op het juiste startniveau en bijbehorende klas te plaatsen. We streven ernaar de leerling zo snel mogelijk te laten starten. Dit is afhankelijk van of er plek is in de klas van het betreffende niveau. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Storm. E-mail: stm@iskdelft.nl

 

U kunt het aanmeldformulier na het invullen, mailen naar info@iskdelft.nl

Intake Team

Mevrouw Koot

Mevrouw Van der Pijl