Magister

Op de ISK Delft werken we met leerlingadministratiesysteem Magister. Met dit systeem kunnen leerlingen (en hun ouders / verzorgers) thuis hun cijfers inzien door in te loggen via onze website. Naast de rapportcijfers staan hier alle behaalde cijfers geregistreerd en het rooster. Bovendien kunnen leerlingen ook hun eigen absenties bekijken.
Weten hoe het systeem werkt? Lees hier de handleiding.

Afspraken

Beleidsdocumenten en Afspraken 
We verwachten van iedereen die verbonden is aan de ISK Delft dat diegene zich zo gedraagt dat we samen inhoud kunnen geven aan onze schooldag en leerdoelen en de sfeer optimaal is.


Verzuimprotocol en pedagogisch handelen

We hebben richtlijnen en regels opgesteld met betrekking tot verzuim en pedagogisch handelen.
Het verzuimprotocol is hier te vinden.

Schoolgids 2023 - 2024
Pedagogisch Handelen
Presentiebeleid
Agenda 2023 - 2024

Te laat

Komt uw kind/pupil te laat op school?
Dan graag bellen naar 015 - 8000080 (vanaf 08.00 uur).

Afspraak

Heeft uw kind/pupil een afspraak?

Bel dan tussen 9:00 uur en 10:00 uur naar 015-8000080of stuur een mail naar info@iskdelft.nl

Ook kan uw kind/pupil vooraf een bewijs laten zien op school aan mevrouw Storm of meneer Nanning.
Plan uw afspraak het liefst  buiten de lestijden van uw kind/pupil Indien mogelijk.

 

Ziek

Is uw kind ziek?
Bel dan tussen  09.00 uur en 10.00 uur naar 015-8000080  of stuur een mail naar info@iskdelft.nl.
Is uw kind langer dan 1 dag ziek? Dan moet u ook nog de tweede dag bellen om dit te melden.

Financiële informatie

De ouderbijdrage bedraagt €50,- per schooljaar en is, zoals wettelijk gesteld, vrijwillig.
Ouders/verzorgers die de Delftpas aanvragen, kunnen die €50,- betalen middels de Delftpas.
Nadere informatie is op te vragen bij onze administratie.

Vertrouwenspersoon

 Hallo,
Ik ben Inci Demirci.
Ik ben docent NT2 en mentor van klas B1. Ik ben ook vertrouwenspersoon binnen de ISK.

  • Ik ben aanspreekpunt voor leerlingen die vertrouwelijke problemen of klachten willen bespreken.
  • Ik geef advies aan de directie of de ondersteuningscoördinator over het veiligheidsbeleid.

“De vertrouwenspersoon vervult een spilfunctie in het borgen en bevorderen van de sociale veiligheid op school.”

Contact: dem@iskdelft.nl

OVERZICHT VAKANTIES EN VRIJE DAGEN* 2023-2024

Vakantie Vanaf Tot en met
Herfstvakantie Maandag 16 oktober 2023 Vrijdag 20 oktober2023
Kerstvakantie Maandag 25 december 2023 Vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie Maandag 19 februari 2024 Vrijdag 23 februari 2024
Goede vrijdag & Pasen Vrijdag 29 maart 2024 Maandag 1 april 2024
Mei vakantie * *Maandag 29 april 2024 Vrijdag 10 mei 2024
2de Pinksteren Maandag 20 mei 2024
Zomervakantie Maandag 15 juli 2024 Vrijdag 23 augustus 2024