Locatie ISK Delft 

Juniusstraat 6

2625 XZ Delft

Telefoon 015-800 0080

Email info@iskdelft.nl

 

Bestuur en Raad van Toezicht

Vestigingsadres
Stichting Scholengroep Spinoza
Van Tuyll van Serooskerkenstraat 77-85
(Gebouw ‘Pleinzicht’)
2273 CD Voorburg

Postadres
Postbus 35
2270 AA Voorburg
070 419 94 00

 

info@scholengroepspinoza.nl
www.scholengroepspinoza.nl
Voorzitter College van Bestuur: de heer P.A.W. Lamers